فروشگاه خودتو به راحتی بساز نحوه ایجاد این پیوندها
نویسنده پست : صیادمنش
متاسفیم. نویسنده هنوز پستی ندارد
پیشنهاد کاربر: صیادمنش
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
اسپیلت T3 GENERAL 28000
فروش
پیش از10 ماه

اسپیلت T3 GENERAL 28000

13,000,000 تومان 11,500,000 تومان -12%
طرح لبخندی سرما و گرما مصرف A+ موتور هیتا چی ژاپن 10 سال ضمانت آپشن تروپیکال: از دمای منفی 10 درجه تا 60+ درجه , کمپرسور گرمادهی و سرمادهی خودشو به درستی انجام میدهد. تنها کولری که 3 لایه رادیاتور دارد جنس رادیاتور مس ضد رسوب و نشتی گاز , مخصوص آب و هوای شمال کشور فیلتر ویتامین C دارد 50% پاورسیوینگ انرژی که هزینه برق را کاهش می دهد دارای تهویه هوا تنها کولر موجود در ایران که کد اصالت کالا دارد.
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 2
افزودن برای مقایسه
اسپیلت T3 GENERAL 26000
فروش
پیش از10 ماه

اسپیلت T3 GENERAL 26000

12,000,000 تومان 10,500,000 تومان -13%
طرح لبخندی سرما و گرما مصرف A+ موتور هیتا چی ژاپن 10 سال ضمانت آپشن تروپیکال: از دمای منفی 10 درجه تا 60+ درجه , کمپرسور گرمادهی و سرمادهی خودشو به درستی انجام میدهد. تنها کولری که 3 لایه رادیاتور دارد جنس رادیاتور مس ضد رسوب و نشتی گاز , مخصوص آب و هوای شمال کشور فیلتر ویتامین C دارد 50% پاورسیوینگ انرژی که هزینه برق را کاهش می دهد دارای تهویه هوا تنها کولر موجود در ایران که کد اصالت کالا دارد.
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
اسپیلت T3 GENERAL 18000
فروش
پیش از10 ماه

اسپیلت T3 GENERAL 18000

8,800,000 تومان 8,400,000 تومان -5%
طرح لبخندی سرما و گرما مصرف A+ موتور هیتا چی ژاپن 10 سال ضمانت آپشن تروپیکال: از دمای منفی 10 درجه تا 60+ درجه , کمپرسور گرمادهی و سرمادهی خودشو به درستی انجام میدهد. تنها کولری که 3 لایه رادیاتور دارد جنس رادیاتور مس ضد رسوب و نشتی گاز , مخصوص آب و هوای شمال کشور فیلتر ویتامین C دارد 50% پاورسیوینگ انرژی که هزینه برق را کاهش می دهد دارای تهویه هوا تنها کولر موجود در ایران که کد اصالت کالا دارد.
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
اسپیلت T3 GENERAL 14000
فروش
پیش از10 ماه

اسپیلت T3 GENERAL 14000

7,200,000 تومان 6,700,000 تومان -7%
طرح لبخندی سرما و گرما مصرف A+ موتور هیتا چی ژاپن 10 سال ضمانت آپشن تروپیکال: از دمای منفی 10 درجه تا 60+ درجه , کمپرسور گرمادهی و سرمادهی خودشو به درستی انجام میدهد. تنها کولری که 3 لایه رادیاتور دارد جنس رادیاتور مس ضد رسوب و نشتی گاز , مخصوص آب و هوای شمال کشور فیلتر ویتامین C دارد 50% پاورسیوینگ انرژی که هزینه برق را کاهش می دهد دارای تهویه هوا تنها کولر موجود در ایران که کد اصالت کالا دارد.
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
اسپیلت T3 GENERAL GOLD 28000
فروش
پیش از10 ماه

اسپیلت T3 GENERAL GOLD 28000

13,000,000 تومان 11,500,000 تومان -12%
سرما و گرما مصرف A+ موتور هیتا چی ژاپن 10 سال ضمانت آپشن تروپیکال: از دمای منفی 10 درجه تا 60+ درجه , کمپرسور گرمادهی و سرمادهی خودشو به درستی انجام میدهد. تنها کولری که 3 لایه رادیاتور دارد جنس رادیاتور مس ضد رسوب و نشتی گاز , مخصوص آب و هوای شمال کشور فیلتر ویتامین C دارد 50% پاورسیوینگ انرژی که هزینه برق را کاهش می دهد دارای تهویه هوا تنها کولر موجود در ایران که کد اصالت کالا دارد.
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
اسپیلت T3 GENERAL GOLD 26000
فروش
پیش از10 ماه

اسپیلت T3 GENERAL GOLD 26000

12,000,000 تومان 10,500,000 تومان -13%
سرما و گرما مصرف A+ موتور هیتا چی ژاپن 10 سال ضمانت آپشن تروپیکال: از دمای منفی 10 درجه تا 60+ درجه , کمپرسور گرمادهی و سرمادهی خودشو به درستی انجام میدهد. تنها کولری که 3 لایه رادیاتور دارد جنس رادیاتور مس ضد رسوب و نشتی گاز , مخصوص آب و هوای شمال کشور فیلتر ویتامین C دارد 50% پاورسیوینگ انرژی که هزینه برق را کاهش می دهد دارای تهویه هوا تنها کولر موجود در ایران که کد اصالت کالا دارد.
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
اسپیلت T3 GENERAL GOLD 18000
فروش
پیش از10 ماه

اسپیلت T3 GENERAL GOLD 18000

8,800,000 تومان 8,400,000 تومان -5%
سرما و گرما مصرف A+ موتور هیتا چی ژاپن 10 سال ضمانت آپشن تروپیکال: از دمای منفی 10 درجه تا 60+ درجه , کمپرسور گرمادهی و سرمادهی خودشو به درستی انجام میدهد. تنها کولری که 3 لایه رادیاتور دارد جنس رادیاتور مس ضد رسوب و نشتی گاز , مخصوص آب و هوای شمال کشور فیلتر ویتامین C دارد 50% پاورسیوینگ انرژی که هزینه برق را کاهش می دهد دارای تهویه هوا تنها کولر موجود در ایران که کد اصالت کالا دارد.
به لیست دلخواه اضافه شداز لیست دلخواه حذف شد 0
افزودن برای مقایسه
اسپیلت T3 GENERAL GOLD 14000
فروش
پیش از10 ماه

اسپیلت T3 GENERAL GOLD 14000

7,200,000 تومان 6,700,000 تومان -7%
سرما و گرما مصرف A+ موتور هیتا چی ژاپن 10 سال ضمانت آپشن تروپیکال: از دمای منفی 10 درجه تا 60+ درجه , کمپرسور گرمادهی و سرمادهی خودشو به درستی انجام میدهد. تنها کولری که 3 لایه رادیاتور دارد جنس رادیاتور مس ضد رسوب و نشتی گاز , مخصوص آب و هوای شمال کشور فیلتر ویتامین C دارد 50% پاورسیوینگ انرژی که هزینه برق را کاهش می دهد دارای تهویه هوا تنها کولر موجود در ایران که کد اصالت کالا دارد.
مرور همه نظرات توسط: صیادمنش
  بازار آنلاین 724
  ثبت حساب جدید
  بازیابی رمز عبور
  مقایسه موارد
  • کل (0)
  مقایسه
  0